Andrzej Dulka

Andrzej Dulka ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami branży wysokich technologii. Z branżą teleinformatyczną związany od 25 lat, pracując w AT&T, Lucent Technologies, Alcatel-Lucent i Nokia. Był Prezesem Alcatel-Lucent Polska i Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą dla Europy Centralnej i Wschodniej.

Znany ze swojej aktywności, bierze aktywny udział w konferencjach, występuje publicznie oraz jest obecny w mediach, gdzie często zabiera głos przedstawiając zarówno punkt widzenia branż IT i telekomunikacji jak również dostawców sprzętu.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem automatykiem, ukończył także dzienne studia w zakresie zarządzania.

Wśród najważniejszych obecnych funkcji można wymienić:

  • Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
  • Dyrektor w Radzie Dyrektorów FITCE (Europejskiej Federacji ekspertów ICT, telekomunikacji i mediów)
  • Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  • Wiceprzewodniczący Sekcji przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk;
  • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
  • przez 6 lat był Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
  • był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności i wieloletnim członkiem amerykańskiej oraz francuskiej izby handlowej.

W 2010 r. na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Dulka został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jest również laureatem nagrody „Złotego Cyborga”.