Anna Gos

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych. Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, otwieraniem danych publicznych i wdrożeniem oraz rozwojem portalu dane.gov.pl. Kierownik projektu "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja".