Eliza Niewiadomska

Eliza Niewiadomska, Senior Counsel w Programie Transformacji Prawnej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (EBOR) jest odpowiedzialna za doradztwo w zakresie zamówień publicznych i współpracę techniczną z rządami w regionie EBOR. Jej praca koncentruje się na regulacji handlu rządowego w gospodarce cyfrowej i prowadzi dla Banku trzy programy regionalne: EBOR UNCITRAL Public Procurement Reform Initiative, EBRD GPA TC Facility oraz EBOR Open Government Lab. Eliza, prawniczka i ekonomistka, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz w University College London i King’s College w Wielkiej Brytanii. Eliza pracowała dla polskiego rządu podczas reform regulacyjnych przygotowujących Polskę do wejścia do Unii Europejskiej oraz po odejściu ze służby cywilnej, jako radca prawny w branży IT. Przed dołączeniem do EBOR w 2009 roku Eliza była szefem zakupów w grupie energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna SA w Warszawie.