Krzysztof Izdebski

Członek Zarządu i Dyrektor programowy Fundacji ePanstwo (EPF) oraz Członek Zarządu Consul Democracy Foundation. German Marshall Fellow. Jest prawnikiem specjalizującym się w dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Posiada szerokie doświadczenie w tematyce relacji między administracją publiczną a obywatelami. Jest autorem publikacji na temat prawa do informacji, technologii, administracji publicznej i partycypacji społecznej, w tym "Transparency and Open Data": Why They Are Important and How They Increase Public Participation and Tackle Corruption" oraz "alGOVrithms. State of Play. Report on Algorithms Usage in Governmentnment-Citizens Relations in Czechia, Georgia, Hungary, Poland, Serbia and Slovakia". Specjalizuje się również w prawnych aspektach zapobiegania korupcji. W latach 2012-2018 był lokalnym korespondentem dla Polski w projekcie Komisji Europejskiej "Przeciwdziałanie korupcji" (Anti-Corruption report), którego celem była poprawa polityki antykorupcyjnej w państwach członkowskich. Jest także autorem portalu Apolitical.co. 27. na liście 50 najbardziej wpływowych polskich prawników Dziennika Gazety Prawnej w 2019 roku.