Luke Binns

Koordynator projektów i danych w Smart Dublin. Smart Dublin to inicjatywa 4 władz lokalnych Dublina, wykorzystująca dane i nowe technologie, aby sprostać szerokiemu zakresowi wyzwań miejskich, takich jak zatory komunikacyjne, zanieczyszczenia powietrza, zarządzanie odpadami i udział obywateli. Smart Dublin obejmuje współpracę między szerokim ekosystemem interesariuszy: od start-upów technologicznych i korporacji międzynarodowych, po agencje publiczne, społeczność naukową i podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Smart Dublin jest również odpowiedzialny za zarządzanie Dublinked: portalem otwartych danych dla regionu Dublina. Współpracuje z 4 lokalnymi władzami Dublina, aby publikować, promować i czerpać korzyści z otwartych danych za pośrednictwem portalu, a ogólne podejście można podsumować jako oparte na wyzwaniach, etosie i danych.