Maciej Pilch

Dawno temu ukończył kierunek Elektronika na Politechnice Warszawskiej. Nie jest więc specjalistą od ochrony środowiska, ani lekarzem. Jest jednak zainteresowany jakością środowiska, dlatego od kilku lat współpracuje z Warszawskim Alarmem Smogowym (WAS). Jakość powietrza w Warszawie nie jest dobra, a społeczna świadomość tego problemu i jego konsekwencji ma dopiero kilka lat. Dlatego po poznaniu w 2018 r. z projektu Sensor.Community, postanowił razem z WAS i Code for Poland zaangażować się w akcję rozbudowy sieci czujników  PM10 i PM 2,5 w Warszawie. Stacji urzędowych w Warszawie jest 8, a aktywnych amatorskich czujników Sensor.Community ponad 120 (stan 1.10.2020) i dają one osobom obserwujących wskazania informację o jakości powietrza w miejscach, w których mieszkają.