dr Marlena Sakowska-Baryła

dr Marlena Sakowska-Baryła - radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna czasopisma „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego oraz wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członkini założycielka SPOD, specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych i prawa, prawa do informacji, otwartych danych i prawa konstytucyjnego autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym komentarza do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz”, CH Becka, Warszawa 2018.