Michał Hetmański

Ekonomista i kierownik programu badawczego Energia i środowisko, członek zarządu w Fundacji Instrat. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu w Kolonii i stypendysta na uczelniach w Niemczech i Szwajcarii. Autor i współautor publikacji na temat transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej. We współpracy z grupami badawczymi i organizacjami pozarządowymi z Polski i Europy, koordynuje pracę badawczą i doradczą Instratu w zakresie sprawiedliwej transformacji oraz polityki otwartych danych z sektorów energetyki i górnictwa węgla kamiennego. Inicjator pierwszej polskiej platformy otwartych danych energetycznych energy.instrat.pl oraz listu otwartego ekspertek i ekspertów o otwarty dostęp do statystyki publicznej.