Michal Kubáň

Pracuje w obszarze otwartych danych od 2013 r. Obecnie jest krajowym koordynatorem ds. otwartych danych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, gdzie odpowiada za krajową politykę otwartych danych. Kieruje również czeską grupą zadaniową ds. otwartych danych. Jest członkiem Grupy Ekspertów OECD ds. Otwartych Danych Rządowych oraz członkiem Grupy Ekspertów ds. Informacji Sektora Publicznego Komisji Europejskiej. Przed podjęciem pracy w rządzie pracował w Open Society Fund w Pradze, gdzie współpracował z czeskimi instytucjami państwowymi w celu promowania przejrzystości oraz odpowiedzialności poprzez otwarte dane. Jest magistrem historii na Palacky University Olomouc i magistrem Eurokultury na Rijksuniversiteit Groningen.