Szymon Lewandowski

Prawnik w dziale ds. Polityki danych i innowacji w DG CONNECT (Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej). Odpowiada za kwestie legislacyjne i polityczne dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jest zaangażowany w aktualizację ram prawnych UE dotyczących otwartych danych i obecnie pracuje nad listą zbiorów danych o wysokiej wartości, która ma zostać przyjęta w drodze aktu wykonawczego w 2021 roku. Dołączył do Komisji Europejskiej w 2005 roku i zdobył doświadczenie w zakresie publikacji oficjalnych UE, cyfryzacji dziedzictwa kulturowego oraz polityk gospodarki opartej na danych. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Europejskiego (College of Europe), studiował też nauki polityczne we Francji (Instytut Nauk Politycznych w Tuluzie).