Teemu Ropponen

Teemu Ropponen jest dyrektorem generalnym MyData Global, wielokrotnie nagradzanej międzynarodowej organizacji non-profit. Celem MyData Global jest wzmocnienie pozycji osób fizycznych poprzez zwiększenie ich prawa do samostanowienia w zakresie ich danych osobowych. MyData Global, która niedawno przekształciła się w organizację non-profit, ma już ponad 600 członków, w tym ponad 90 organizacji, z ponad 40 krajów na sześciu kontynentach. Wspieramy silną społeczność MyData Global liczącą ponad 2000 osób w zakresie etycznego wykorzystywania danych osobowych. Osobistą misją Teemu jest pomoc w budowaniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa cyfrowego. Szczególnie interesuje go, w jaki sposób można łączyć dane osobowe i otwarte dane, aby wzmocnić pozycję obywateli, oraz jak dane i otwarta współpraca tworzą nowy biznes, narzędzia demokratycznego uczestnictwa i przejrzystości. Przed rozpoczęciem pracy w MyData Global Teemu ostatnio pracował jako dyrektor wykonawczy Open Knowledge Finland, mając na celu wykorzystanie otwartych danych i otwartej współpracy do stworzenia otwartego społeczeństwa. Pracował również w organizacjach non-profit, rządzie, start-upach, korporacjach i na uczelniach w Finlandii i za granicą. Teemu ma prawie 20-letnie doświadczenie w pracy z ICT w różnych sektorach, głównie na stanowiskach kierowniczych, sprzedaży i rozwoju biznesu oraz zarządzaniu projektami.