Wojciech Sańko

Studiował administrację publiczną i socjologię. Animator współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy światem technologicznym, organizacjami pozarządowymi i władzą publiczną. Promotor rozwiązań technologicznych odpowiadających na realne potrzeby i problemy społeczne. Jest zwolennikiem open source w administracji publicznej w ramach nowego rodzaju przejrzystości: publiczne pieniądze = publicznych kod. W Fundacji ePaństwo odpowiada za program Koduj dla Polski, gdzie wspiera grupy obywateli i obywatelek tworzących technologie obywatelskie wykorzystujące dane publiczne. Rozwija sieć czujników smogu Sensor.Comminuty (Luftdaten) oraz Mapę Drzew, która pozwoli na włączenie społeczności lokalnej w inwentaryzację i monitorowanie drzew w miastach.