Regulamin Konferencji „Przyszłość to data”

  1. Cel konferencji: Celem Konferencji „Przyszłość to data” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany poglądów i poszerzania wiedzy na temat roli danych i technologii w kształtowaniu przyszłości.
  2. Uczestnicy: Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką danych i technologii. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji.
  3. Agenda: Agenda konferencji obejmuje prezentacje, panele dyskusyjne, warsztaty praktyczne oraz inne atrakcje. Szczegółowy harmonogram wydarzenia będzie dostępny na stronie internetowej konferencji oraz przekazany uczestnikom na miejscu.
  4. Rejestracja: Aby wziąć udział w konferencji, uczestnicy muszą zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji. Rejestracja jest bezpłatna i otwarta do momentu wyczerpania miejsc.
  5. Zasady uczestnictwa: Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej i szacunku wobec innych uczestników. Zakazane jest zachowanie zakłócające przebieg konferencji oraz naruszające prawa innych uczestników.
  6. Ochrona danych osobowych: Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia, że dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji konferencji.
  7. Zgłoszenia prac i prezentacji: Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia swoich prac lub prezentacji na konferencję poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prezentacji do programu konferencji.
  8. Zmiany w programie: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie konferencji z przyczyn organizacyjnych lub innych niezależnych od nich okoliczności. Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach na bieżąco.
  9. Zakończenie konferencji: Konferencja zakończy się oficjalnym podsumowaniem i zakończeniem wydarzenia przez organizatorów. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w dalszych dyskusjach i spotkaniach networkingowych.
  10. Kontakt: W przypadku pytań lub wątpliwości, uczestnicy mogą skontaktować się z organizatorami konferencji poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej konferencji.